Contact

Předsudky a omyly o Indii

Indové nejsou znalí hygieny

Mnoho západně smýšlejících lidí má Indy za zapáchající a „špinavé“. Ovšem není tak tomu ani náhodou!  Odkud se tedy tento předsudek vzal?